TRAININGEN VOOR ARTSEN

  • Training Hernia Diafragmatica en anti reflux chirurgie

    Deze training informeert u volledig omtrent de state-of-the-art van minimaal invasieve HD en refluxchirurgie. Indicatiestelling, work-up en het opzetten van de praktijk komen aan bod. Een belangrijk deel van de training bestaat uit het observeren van diverse procedures op de OK of via een live verbinding.

    Meer informatie en direct registeren

  • Training Masterclass Prostaatenucleatie (TUEB Methode)

    Het leren toepassen van de TUEB Prostaatenucleatie door middel van een uitleg van de TUEB procedure met praktische tips, live chirurgie en proctor sessies.

    Meer informatie en direct registeren