CONTINUUM

Duidelijke doelstelling per training

U hebt als professional in de zorg grote en specifieke verantwoordelijkheden richting patiënten en collega's. Graag ondersteunen wij u daarbij met trainingen gericht op onze apparatuur en hieraan gerelateerde procedures. In dit kader is de algemene doelstelling van onze Continuum trainingen het optimaal en veilig werken met Olympus apparatuur. Optimaal en veilig voor u, en natuurlijk optimaal en veilig voor de patiënt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Gezamelijk voortreffelijke zorg leveren.

Specifieke leerdoelen en permanente evaluatie

Om dit te kunnen bereiken zijn al onze Continuum trainingen gebaseerd op een didactisch model. Hierbij is een duidelijke formulering van specifieke doelstellingen en leerdoelen per training en permanente evaluatie essentieel. Zo weet u wat u kunt verwachten van een training en weten wij achteraf of de training aan uw verwachtingen heeft voldaan.

Gericht op kennis en vaardigheden

Onze trainingen zijn gericht op het verkrijgen van meer praktische kennis en het opdoen van extra vaardigheden. Deze aanpak stelt u in staat de verworven kennis direct in de praktijk te brengen. Zo hebt u snel profijt van de training.

Opleidingsplan, jaarlijkse rapportage en training op maat

Op uw verzoek kunnen wij voor uw afdeling of ziekenhuis een compleet opleidingsplan opstellen. Dit plan kan gebasseerd zijn op onze bestaande trainingen of op trainingen die specifiek voor u zijn ontwikkeld. Jaarlijks maken wij een overzicht van alle deelnemers per training binnen een afdeling of ziekenhuis. Zo ziet u in één oogopslag wie welke training heeft gevolgd of gaat volgen. Dit kan voor uzelf, uw Raad van Bestuur of de IGZ van waarde zijn.

Tot slot

Een goede training staat of valt bij ervaren trainers. Het spreekt voor zich dat wij -als gecertificiceerd bedrijf voor trainingen - daarin voorzien.